2012 (5)

2012. július 23., hétfő 11:46

Matematikaoktatás

Írta:
Két apropója van ennek a cikknek: - Az utóbbi időben korrepetálásokat vállaltam matematikából, fizikából és számítástechnikából. - Láttam egy érdekes videót a matematikaoktatás hibáiról, és egy jobb oktatási módszer felvázolásáról.1 Így sok tapasztalatot szereztem ismét arról, hogy mennyire rossz metodikát alkalmaznak a matematikaoktatásban nem csak nálunk, Magyarországon, de mindenütt a világon. Vegyünk néhány példát a saját tapasztalataimból2:   1. A tananyag összeállításának hibái A matematika, mint nyelv – sok egyéb között – abban különbözik a verbális nyelvtől, hogy információi hierarchikusan egymásra épülnek. Ezért nagyon fontos a tartalmi sorrend és az építmény szépségének átadása, megértetése. Az általam átnézett tankönyvekben semmiféle belső logikus konstrukciót nem találtam. Inkább valamiféle szemelvény-gyűjteményhez hasonlítottak, vagy a kínai konyha kínálatához: ebből is egy kicsi, abból is egy…
2012. április 16., hétfő 12:52

Gondolatok a „beszélő állatról"

Írta:
George Steinernek sok szeretettel Egy kicsit megtévesztő a cím, mert nem az emberekről akarok írni, hanem George Steiner „A beszélő állat” című esszéjében felvetett „bábeli” problémájára szeretnék reagálni. A nyelvek sokféleségének, és így a folyamatos fordítások szükségességének, mint az emberi fejlődés akadályoztatásának kérdését George Steiner a „Bábel után” című könyvében is megfogalmazza. Ezekkel a gondolatokkal szeretnék vitatkozni, pontosabban megnyugtató választ adni arra, amit az író így fogalmaz meg: „… egyetlen információelmélet, az emberi tudatra ébredésnek egyetlen modellje sem lesz meggyőző addig, amíg nem számol ezen a zsúfolt bolygón beszélt nyelvek mélyen meghökkentő, «antiökonomikus» sokféleségével.”1 Steiner szemléletében épp az a félreértés, ami az ősi Bábel-történetben. Bábel tornyának évezredekkel ezelőtt kelt története szerint az emberek azért emelték a tornyot, hogy elérjék az…
2012. február 27., hétfő 16:18

Élőbeszéd vs. írás

Írta:
Gondolatok egy rádióműsor kapcsán Néhány héttel ezelőtt egy érdekes rádióprogramot sugároztak a Téridő sorozatban: „Kőtáblától a nyomtatóig. Gondolatok az írásról” címmel. A műsor néhány felvetése elindította az én fantáziámat is. A kimondott és az írott szót sokféleképpen lehet jellemezni: - Az írás rögzültségében halott, de az élőbeszéd is az, ha már kimondták. - Az élőbeszéd hallgatása és valamely írás olvasása mindig fordítást jelent: a szerző gondolatainak beszéd-modelljét a befogadó – azaz hallgató, vagy olvasó – gondolataivá kell alakítani. - Az írott szöveg olvasása közben hiányzik az online-real-time metakommunikációs kapcsolat a szerzővel, míg az élőbeszédnél ez a kapcsolat erős. - Mind az írás, mind az élőszó modell jellegénél fogva több információt tartalmaz, mint amit beletettek. A továbbiakban a fentiek részleteit fogom…
2012. február 18., szombat 18:31

Nincs új a nap alatt

Írta:
Avagy miért nem lett Platón politikus Minden kommentár nélkül idézek Platón hetedik leveléből: „Annak idején, amikor még ifjú voltam, magam is úgy jártam, mint sokan mások. Tervbe vettem, hogy amint a magam ura leszek, tüstént a politikai életbe fogom vetni magam. De közbelépett a sors, a politikai helyzet különös fordulatainak formájában. A következők történtek ugyanis. Minthogy az akkori kormányforma ellen sokan szenvedélyes harcot folytattak, lázadás tört ki, és az új uralomnak ötvenegy férfiú lett a vezetője… Minthogy volt közöttük néhány rokonom és ismerősöm, tüstént fel is szólítottak, vegyek én is részt munkájukban, mintha ez egészen természetes lett volna tőlem. És senki se csodálkozzék azon, ami akkor megesett velem, hiszen tapasztalatlan ifjú voltam. Azt hittem ugyanis, hogy kormányzatuk célja az államot…
2012. január 18., szerda 10:56

Információvédelem vs nyilvánosság

Írta:
Egyik barátom felhívta a figyelmemet az interneten egy információvédelemmel foglakozó weboldal cikkére. A cikk egy konkrét ügy kapcsán az USA alkotmányának egy módosításával, és annak gyakorlatával foglakozik.1 Most nem kívánom az adott ügyet taglalni, sem a titkosítással kapcsolatos problémákat körvonalazni. Helyette sokkal általánosabb problémára fókuszálok; az információvédelemi törekvések és az információk nyilvánosságra hozatalának küzdelmére. Közel húsz évig voltam nagy cégeknél, közöttük multinacionális cégeknél kezdetben informatikai auditor, majd informatikai biztonsági vezető. Emellett az információelmélet kedvenc érdeklődési körömmé vált. Az információk mozgásának, és feldolgozásuk folyamatának gyakorlata és az elméleti megfontolások alakították véleményemet a címben jelölt témáiban. Nem csak a titkosítás, de az információvédelem egésze is az információ alaptermészetének elnyomását jelenti. Én is úgy vélekedem, ahogy a Biblia fogalmaz: "Mert nincs oly rejtett…