2011

2011 (4)

2011. december 29., csütörtök 14:18

Beszéd vs gondolkodás

Írta:
Sokszor gondolkodtam azon. hogy a beszéd, mint genetikailag rögzült tulajdonság az embernél, rögzültségében mennyire lehet káros, mennyiben lehet akadálya az emberiség későbbi, akár a mai fejlődésnek. A gondolkodásunk tapasztalhatóan nem szekvenciális. Hogy szimultán-e, azt nem tudom – legalábbis tudati szinten nem biztos, hogy az – de biztosan nem lineáris. A belső beszéd nyilván lineárissá teszi egy rövid időre, és ekkor lassítja is a gondolkodást. Lehet persze, hogy eközben is vannak szimultán gondolatok. Sőt, biztosan vannak. Mi teheti a gondolkodást szimultánná, ha eltekintek Jung kollektív tudatalatti eszméjétől, és hasonló egyebektől? Egy okot látok erre vonatkozóan; a látással szerzett információ meghatározó, és nem lineáris jellegét. Valahol azt olvastam, hogy a környezetünkből szerzett információk több mint 80%-a vizuális információ, és ezen információk rendezettsége…
2011. november 21., hétfő 18:32

A téridő és a végtelen

Írta:
A végtelen idő térként jelenik meg - a végtelen alatt nem a Cantor-féle végtelent értve A végtelen és a kételemű számok összefüggése érdekes megvilágításba helyezi a tér és az idő kapcsolatát. Einstein relativitás elmélete szerint eddig is tudtuk, hogy a tér és az idő igen szoros kapcsolatban áll. Az idővel kiegészített három térbeli koordináta által meghatározott négyes-vektort Lorentz vektornak is nevezik, mivel két ilyen vektor skalár-szorzata invariáns a Lorentz transzformációra. Így maga a vektor hossza, vagy szakszerűbben normája is invariáns rá. Mivel a Lorentz transzformáció az, amit használnunk kell, ha a téridőben mozgó inerciarendszerben leírt mozgásról át akarunk térni egy másik inerciarendszerbeli leírásra, ezért nyilvánvaló, hogy a hiperbolikus számok alkalmasak lehetnek erre a leírásra. Ezt már a fizikusok is felfedezték,…
Régóta érdekel a pénz információvá válásának a folyamata. Ha végig tekintünk a pénz történetén, akkor egy lassú dematerializálódást látunk. Korunkban a pénz jobbára már csak tiszta információként van jelen: számlapénzként a bankban, az interneten számadatokként mozgatható, átutalható, vásárláskor bankkártyáról számadatból váltható anyagi termékre. Ebben a folyamatban, pontosabban a pénz információként való megjelenésében látom a jelenlegi gazdasági krízis okát. Az információ egyik legalapvetőbb tulajdonsága, hogy másolható: megmarad az eredeti helyén, és az új helyén is megjelenik (legalábbis makro-szinten). Így az anyagi létezőktől eltérően folyamatosan keletkezik, a forrás-egyenlete nem egyenlő nullával. Láttam arra példát, hogy egy bank működésének matematikai modelljében a pénz forrásegyenletét helytelenül nullával tették egyenlővé. (Erről tettem említést „A változásokról és az evolúcióról” szóló írásom 6. oldalán a 18. lábjegyzetben.…
2011. november 01., kedd 23:27

A változásokról és az evolúcióról*

Írta:
Tartalom: Pusztítva teremtés, a bonyolultság növekedése, információváltozások mikro és macro szinten, az információelmélet hiányosságai, a környezet hatása, a hálózatok matematikája. A cikk teljes szövege PDF fájlban itt található. A fájl 2011. november 20-án lett frissítve.