2013 (2)

A fenti cím értelmetlen, ha nem ismerjük a kontinuum probléma és a téridő kapcsolatának a lényegét. Amint korábban1 kifejtettem; a kontinuum hipotézis három különböző, egymást kölcsönösen kizáró megfogalmazása modellezhető a kételemű számokkal leírt végtelen szám-ábrázolások egyikével. A kételemű számok között szerepelnek a hiperbolikus számok, melyek a tér és az idő valós kapcsolatát modellezik, ezért magától adódik az a gondolat, hogy a másik két számhalmaz – a parabolikus és az elliptikus, azaz a komplex számok halmaza – is egyfajta tér és idő kapcsolatot modellez, csak nem a mi valós téridőnket. A címben felvetettek végig gondolásához az NP/P problémát át kell fogalmazni egyfajta tér és idő összefüggésre. A következőek lehetnek fontosak a megoldás felé vezető úton: * A tér és az idő…
2013. április 01., hétfő 18:18

Könyv előzetes 2

Írta:
  Korábbi, hasonló című írásomban1 említett könyv2 előszavában idézte a szerző a könyv szellemi elődjét: David Hestenes & Garret Sobczyk, Clifford Algebra to Geometric Calculus – A Unified Language forMathematics and Physics3 . Ez a kötet viszonylag régen, 1984-ben jelent meg először, de én csak most figyeltem fel rá, és szereztem be az 1987-es újabb kiadását. A két említett könyvet csak együtt érdemes értékelni, így később fogok írni róluk. A most említett könyv tartalomjegyzéke a következő: Table of Contents Preface vii Introduction xi Symbols and Notation xv Chapter1 / Geometric Algebra 1 1-1. Axioms, Definitions and Identities 3 1-2. Vector Spaces, Pseudoscalars and Projections 16 1-3. Frames and Matrices 27 1-4. Alternating Forms and Determinants 33 1-5. Geometric Algebras of…